Vertrouwenspersoon & communicatiecoach

Iedereen verdient een veilige werkomgeving; welkom bij Loes Kuynders – Externe gecertificeerd vertrouwenspersoon en communicatiecoach in Deventer.

Waar mensen samenwerken kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan in de vorm van ongewenste omgangsvormen zoals pesterijen, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie/geweld. Dit gedrag kan leiden tot vergaande gevolgen en beïnvloeding van de werksfeer. Een vertrouwenspersoon werkt mee aan het creëren van een sociaal veilige en prettige werkomgeving, en speelt een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen binnen jouw organisatie. 

Vertrouwenspersoon

Een sparringspartner voor jou en jouw medewerker

Coaching

Leg jouw hulpvraag voor op het gebied van interpersoonlijke communicatie

Gratis coaching

Gratis coachingsessie op het gebied van interpersoonlijke communicatie

Loes Kuynders | Vertrouwenspersoon Deventer

Coaching

Coaching

Effectief Communiceren

Wil je inzicht in jouw verbale en non-verbale communicatie? Door heldere en positieve communicatie, kun je veel veranderen op de werkvloer. De voordelen van werken aan jouw communicatievaardigheden zijn:

  • Inzicht in jouw communicatiestijl
  • Jouw boodschap wordt sneller begrepen
  • Beter contact met jouw team en collega’s

Hoe leer je beter communiceren met personen die anders zijn dan jijzelf.
Je hebt als volwassene een voorkeur ontwikkeld voor de manier van communiceren. Verschillende communicatiestijlen kunnen herkennen en toepassen, zorgt ervoor dat je beter contact kunt maken met een ander.